Albueledsarthrosis (slidgigt) / Albueledsdysplasi
Opdateret 19. februar 2003

Tilbage

Udover at lægge stor vægt på brugen af forældredyr uden HD (hofteledsdysplasi) i sin avl, fokuserer Hazina's selvfølgelig også på AA - Albueledsdysplasi / Albueledsarthrosis ell. -artrose). (Klik på lidelserne for mere info - Kilde: Netdyredoktor.dk)

AA-graderne opdeles i fire grupper, nemlig 0, 1, 2 og 3, hvor:
0 = Ingen røntgenologiske forandringer
1 = Milde røntgenologiske forandringer
2 = Moderate røntgenologiske forandringer
3 = Kraftige røntgenologiske forandringer

AA er, på lige fod med HD, en smertefuld lidelse for hunden. Og Rhodesian Ridgeback Klubben peger på undersøgelser som oven i købet viser, at AA sandsynligvis har en højere grad af arvelighed end HD.

Dansk Kennel Klubs regel og Rhodesian Ridgeback Klubbens Etiske regler vedrørende opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback Klubben’s medlemmer tillader at man bruger hunde i avlen med AA grad 0, 1 eller 2 - og grad 1 eller 2 kun i kombination med 0. Hazina's har dog strammet op om reglen ved normalt at kun bruge hunde med AA grad 0 i avlen.

Men ingen regel uden undtagelser ;-)
Tiwa, vores avlstæve, som har fået kuldene Hazina's 1st, Hazina's 2nd samt det planlagte kuld Hazina's 3rd, har AA-grad 0 på den ene albue og AA-grad 1 på den anden. Sidstenævnte grad 1 menes at være et resultat af en immobiliseringsperiode i forbindelse med et benbrud, som Tiwa pådrog sig, da hun kun var 6 mdr. gammel. Altså dermed ikke en nedarvet tilstand. Vi har selvfølgelig en dyrlægeerklæring, som forklarer liaisonen mellem den givne grad 1 og benbruddet.

Endvidere kan det nævnes, at den dyrlæge, som foretog røntgenundersøgelsen af Tiwa's hofter og albuer - et tidligere medlem af Dansk Kennel Klubs HD Bedømmelsespanel - evaluerede begge Tiwa's albuer som grad 0.

På basis af ovennævnte to punkter, besluttede vi at bruge Tiwa i Hazina's opdræt.