Hazinas fjerde kuld - født tirsdag den 12. juni 2007

Copyright© 2007 BusyB. All rights reserved.


Syvende uge:

Nu er vi temmelig fraekke og meget hurtige. Vi loeber efter hinanden og leger loevejagt. Det er sjovt. Vi er meget farlige og traener flittigt - vi er ogsaa ved at vaere klar over hvem der bestemmer.
Alle er med paa legen - ogsaa Lille, som ikke er saa lille mere.

Vi faar lydtraening og har hilst paa stoevsugeren - ingen loeb vaek og gemte sig!

Der er masser af voksne og boern der kommer og kigger paa os og Nikolai er naermest fast inventar.

Vi er blevet halvvejs renlige ... vi siger nemlig til nu, naar vi skal ud og lave poeller, ogsaa om natten! Men der kan godt indsnige sig et lille uheld paa aviserne en sjaelden gang imellem. Vi kan komme ud i al slags vejr, for det foerste stykke af haven er overdaekket. Men vi loeber ogsaa ud i regnen - vi ved nemlig ikke endnu, at vi skal hade at gaa ud i regnen og tisse. Det laerer vi nok snart!

43. dag

43. dag

43. dag

43. dag

45. dag

45. dag

45. dag

45. dag

46. dag

46. dag

46. dag

46. dag

46. dag

47. dag

47. dag

47. dag

7 uger


7 uger